Ga­laxy S8 krijgt druk­ge­voe­lig For­ce Touch-scherm

Times of Suriname - - IMOBIEL -

De Ga­laxy S8 van Sams­ung wordt mo­ge­lijk voor­zien van een druk­ge­voe­lig For­ce Touch-scherm. Dat ver­tel­len bron­nen aan The Ko­rea Herald.

Sams­ung zou de druk­ge­voe­li­ge scherm­tech­no­lo­gie deels in de S8 wil­len ge­brui­ken. Het For­ce Touch-scherm wordt pas over één of twee jaar vol­le­dig be­nut, al­dus de bron­nen. Dan zal de tech­no­lo­gie in meer te­le­foons wor­den toe­ge­voegd. Een For­ce Touch-scherm her­kent hoe hard een ge­brui­ker op de te­le­foon drukt. Door het scherm har­der in te druk­ken, kan de smartpho­ne bij­voor­beeld ex­tra knop­pen ope­nen. De iPho­ne be­vat sinds 2015 een ver­ge­lijk­baar scherm. Hua­wei pre­sen­teer­de eer­der een ei­gen For­ce Touch-te­le­foon, die niet groot­scha­lig op de markt is ge­bracht.

(NU.nl/fo­to: isams­ung­ga­laxys8.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.