Ul­tie­me prank in Ber­lijn

Times of Suriname - - PANORAMA -

In Ber­lijn heb­ben on­be­ken­den een wa­gon van de me­tro vol­ge­stouwd met af­ge­val­len bla­de­ren. Niet al­leen de vloer, maar ook de zit­plaat­sen wa­ren be­dol­ven on­der een dik­ke laag brui­ne herfst­pracht. Me­de­wer­kers van de Ber­lijn­se open­baar­ver­voer­maat­schap­pij BVG kon­den de grap niet be­paald ap­pre­ci­ë­ren toen ze za­ter­dag­och­tend de wa­gon wil­den klaar­ma­ken om te ver­trek­ken. En­ke­le werk­ne­mers wa­ren en­ke­le uren zoet met de op­rui­ming van de smur­rie. De wa­gon moest ook ver­van­gen wor­den, wat leid­de tot lich­te ver­tra­gin­gen. Het voer­tuig stond op een zij­spoor van een sta­ti­on en was ge­slo­ten.

De BVG heeft bij de po­li­tie een klacht in­ge­diend te­gen on­be­ken­den, al weet Ber­linWri­ters mis­schien meer over de grap. Of was het kunst? Het kunst­col­lec­tief, dat be­kend­staat voor street art, zet­te na­me­lijk een fo­to van de vol­ge­stouw­de wa­gon on­li­ne. “De herfst is daar”, klonk het op Fa­ce­book.

(AD.NL/fo­to: im­gl.kro­ne.at)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.