Vech­ten­de elan­den vast­ge­vro­ren in ri­vier

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een man in Alas­ka trof in een be­vro­ren ri­vier twee elan­den aan die schijn­baar mid­den­in een ge­vecht be­vro­ren zijn. De die­ren za­ten aan el­kaar vast met hun ge­wei.

De elan­den zijn ver­moe­de­lijk ver­dron­ken toen ze voch­ten om de aan­dacht van een vrouw­tje. Toen ze met hun ge­wei­en aan el­kaar vast kwa­men te zit­ten, wacht­te de die­ren een ge­wis­se, ijs­kou­de dood. Jeff Erick­son uit Una­lak­leet in het wes­ten van Alas­ka plaatste fo­to’s op Fa­ce­book. Hij werd vo­ri­ge week van het bi­zar­re ta­fe­reel op de hoog­te ge­bracht door een vriend. Erick­son ver­moedt dat een van de die­ren het ge­vecht vrij snel ge­won­nen heeft, maar dat de win­naar toen met een last van 500 ki­lo­gram aan zijn kop kwam te zit­ten, om­dat hij met zijn ge­wei vast­zat in dat van zijn te­gen­stan­der.

Erick­son meen­de dat de twee elan­den een mooie wand­de­co­ra­tie zul­len vor­men en hij be­gon een ope­ra­tie om de do­de die­ren uit het ijs te ha­len. ,,We heb­ben ze er­uit ge­kre­gen... nu ze nog schoon­ma­ken,” schreef hij op Fa­ce­book, naast een fo­to van de ont­hoof­de die­ren. De fo­to’s van de be­vro­ren elan­den wer­den ook ge­deeld op de Fa­ce­book-pa­gi­na van The Alas­ka Li­fe, waar men­sen dis­cus­si­eer­den of het vlees nog goed zou zijn om op te eten. (AD.NL/fo­to:Fa­ce­book)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.