Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Po­li­tiek

1969 ­ In Was­hing­ton pro­tes­te­ren 250.000 men­sen te­gen de Viet­nam­oor­log.

2005 ­ Louis Sé­vè­ke, Nij­mee­g­se po­li­tiek ac­ti­vist, jour­na­list en pu­bli­cist wordt ver­moord in het cen­trum van Nij­me­gen.

1982 ­ In het uit­ver­koch­te sport­pa­leis Ahoy’ in Rot­ter­dam ver­de­digt bok­ser Ru­di Koop­mans met suc­ces zijn Eu­ro­pe­se ti­tel in het half­zwaar­ge­wicht te­gen land­ge­noot Alex Blan­chard, die ver­liest op tech­nisch knock­out.

2010 ­ Op­rich­ting van de Co­lom­bi­aan­se voet­bal­club For­ta­le­za FC.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.