Cri­mi­ne­len snij­den boot de pas af

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len heb­ben een pas­sa­giers­boot op de Ma­ro­wij­ne­ri­vier de pas af­ge­sne­den. Vijf Bra­zi­li­a­nen die in de pas­sa­giers­boot za­ten, wer­den over­val­len. Ze gin­gen van­uit Si­pa­li­wini naar de rich­ting van Al­bi­na toen ze op de ri­vier wer­den over­rom­peld door drie cri­mi­ne­len die ge­wa­pend wa­ren met jacht­ge­we­ren en vuist­vuur­wa­pens. Ze dwon­gen de boot waar­in de slacht­of­fers za­ten te stop­pen. De da­ders droe­gen de slacht­of­fers op al­le kost­ba­re spul­len af te staan. Ze maak­ten on­ge­veer 6000 eu­ro, mo­bie­le te­le­foons en sie­ra­den buit, waar­na ze in hun boot ver­trok­ken. De da­ders heb­ben de Bra­zi­li­a­nen, van wie een vrouw en vier man­nen ge­sla­gen, maar zij lie­pen geen ern­stig let­sel op. Bij de po­li­tie is aan­gif­te van de be­ro­ving ge­daan. De wets­die­na­ren zijn nog be­zig de over­val­lers op te spo­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.