Geld en sie­ra­den buit­ge­maakt bij in­braak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij een in­braak in een wo­ning in het dis­trict Wa­ni­ca zijn geld en sie­ra­den buit­ge­maakt. De man des hui­zes ver­telt aan de krant dat hij zon­dag rond 15.00 uur uit huis ver­trok om rond 21.00 uur te­rug te ke­ren. Toen hij thuis aan­kwam, ont­dek­te hij de in­braak. Hij merk­te dat een ach­ter­raam was ge­for­ceerd en dat het die­ven­ij­zer ka­pot was ge­maakt. Het he­le huis was over­hoop­ge­haald. De cri­mi­ne­len gin­gen in de drie slaap­ka­mers op zoek naar kost­baar­he­den. Ze wis­ten geld en sie­ra­den buit te ma­ken. De be­na­deel­de zegt dat een voet­spoor naar een raam gaat, waar­uit hij ver­moedt dat een van de cri­mi­ne­len daar naar toe is ge­lo­pen om naar buiten te kij­ken. Vol­gens de be­na­deel­de was een deel van het buit­ge­maak­te geld van een tem­pel dat hij bij zich had ge­hou­den. Hij zegt dat hij wel iet­wat geld al­tijd thuis ach­ter­laat, maar hij had niet ge­dacht dat er zou wor­den in­ge­bro­ken. De be­na­deel­de ver­moedt dat er een tip is door­ge­ge­ven dat hij niet thuis was. De cri­mi­ne­len zijn vol­gens hem nog voor zijn komst ver­trok­ken. Hij vindt het erg dat hij op de­ze wij­ze is be­na­deeld. Hij was gis­te­ren nog be­zig de scha­de aan het ach­ter­raam en het die­ven­ij­zer te her­stel­len. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.