RBT-Paramaribo ar­res­teert ro­ver

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo heb­ben Ura­zio L (25) aan de En­gel­brecht­weg in Com­me­wij­ne ge­ar­res­teerd. Ze wis­ten hem na goed speur­werk op het adres waar hij zich op­hield, aan te hou­den. Ura­zio L wordt in ver­band ge­bracht met een be­ro­ving die heeft plaats­ge­von­den bij een hout­be­drijf aan de In­du­strie­weg-Noord. Hij is in­tus­sen na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De krant ver­neemt dat eer­der twee an­de­re man­nen wa­ren aan­ge­hou­den in de­ze zaak. Ze zou­den de naam van de ver­dach­te heb­ben ge­noemd, waar­na hij werd op­ge­spoord. Bij zijn ar­res­ta­tie ont­ken­de Ura­zio L dat hij de be­ro­ving heeft ge­pleegd. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.