SRD 28.500 boe­te voor smok­ke­len ge­le erw­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie heeft maan­dag twee per­so­nen aan­ge­hou­den aan de Bas­tie­weg met 30 ba­len ge­le erw­ten. Uit on­der­zoek is ge­ble­ken dat de­ze ge­smok­keld wa­ren van­uit Gu­y­a­na naar Su­ri­na­me. Al­le ge­le erw­ten en het voer­tuig zijn door de po­li­tie in be­slag ge­no­men. Hier­bij zijn ook twee man­nen die be­trok­ken zijn bij de­ze smok­kel aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit zegt dat het om een eco­no­misch de­lict gaat. De boe­te is vast­ge­steld op SRD 28.500. Wan­neer zij de boe­te be­ta­len, mo­gen de man­nen naar huis. Oe­dit merkt op dat de po­li­tie heel alert is en ook de grens­con­tro­le heeft ver­hoogd.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.