Schorpioen 24 ok­to­ber - 22 november

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de we­reld be­gint en ein­digt bij je­zelf. Je bent zelfs de eni­ge die iets aan jouw ei­gen si­tu­a­tie kan ver­an­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.