Don­na­rum­ma ver­van­ger van Buf­fon

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De 38-ja­ri­ge Gi­an­lui­gi Buf­fon staat nog tot me­dio 2018 on­der con­tract bij Ju­ven­tus. Hoe­wel de er­va­ren sluit­post nog al­tijd tot een van de bes­te kee­pers ter we­reld be­hoort, kijkt Ju­ve al voor­zich­tig om zich heen voor een op­vol­ger. AC Mi­lan-sluit­post Gi­an­lui­gi Don­na­rum­ma wordt ge­noemd als ver­van­ger, maar met de ta­lent­vol­le kee­per is de Ou­de Da­me vol­gens Gi­u­sep­pe Ma­rot­ta niet be­zig. De ze­ven­tien­ja­ri­ge Don­na­rum­ma wordt in Ita­lië ge­zien als dé op­vol­ger voor Buf­fon in de na­ti­o­na­le ploeg. De doel­ver­de­di­ger maak­te vo­rig sei­zoen op zes­tien­ja­ri­ge leef­tijd zijn de­buut bij Mi­lan en ver­dween niet meer on­der de lat. Het leid­de zelfs tot een de­buut in de na­ti­o­na­le ploeg van Ita­lië. Of hij Buf­fon ook bij Ju­ven­tus gaat ver­van­gen, valt nog te be­zien. “Don­na­rum­ma? We den­ken niet aan hem”, zegt de al­ge­meen di­rec­teur van Ju­ven­tus in de Ita­li­aan­se me­dia. “We wil­len al­tijd de bes­te kee­pers heb­ben. Ju­ven­tus heeft in het ver­le­den al veel spe­lers aan de na­ti­o­na­le ploeg ge­schon­ken”, ver­volgt Ma­rot­ta. “In de af­ge­lo­pen twin­tig jaar speel­de de kee­per van de na­ti­o­na­le ploeg al­tijd voor Ju­ven­tus: Di­no Zoff, Buf­fon... Hij zal nog een paar jaar bij ons blij­ven. Daar­na gaan we kij­ken wie hem kan ver­van­gen. Maar dat zal niet een­vou­dig wor­den.” Het con­tract van Don­na­rum­ma bij AC Mi­lan loopt af in de zo­mer van 2018.

(VZ)

Gi­an­lui­gi Don­na­rum­ma wordt in Ita­lië ge­zien als de op­vol­ger van de 38-ja­ri­ge Gi­an­lui­gi Buf­fon.

(Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.