De­pay wil op huur­ba­sis naar Ever­ton

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Memphis De­pay kwam in de twee­de sei­zoens­helft van de af­ge­lo­pen voet­bal­jaar­gang niet of nau­we­lijks in de plan­nen van Louis van Gaal voor. Ook Jo­sé Mour­in­ho, de op­vol­ger van Van Gaal bij Man­ches­ter Uni­ted, ziet het niet in de aan­val­ler zit­ten. Ro­nald Koe­man er­ken­de af­ge­lo­pen week­ein­de dat hij de Oran­je-international graag op huur­ba­sis naar Ever­ton wil ha­len.

Vol­gens het Al­ge­meen Dag­blad zijn De­pay en zijn ma­na­ge­ment het er­over eens dat een ver­huur­pe­ri­o­de de bes­te op­los­sing is. De aan­val­ler wil geen over­haas­te be­slis­sing ne­men in de­ze be­lang­rij­ke fa­se van zijn loop­baan, zo klinkt het. Een half jaar voor een an­de­re club spe­len en in de zo­mer te­rug­ke­ren op Old Traf­ford, is op dit mo­ment de best denk­ba­re op­tie.

“We zul­len het moe­ten zien. Ik heb er niets over ge­hoord en ik fo­cus me op Man­ches­ter Uni­ted”, ver­tel­de De­pay over de in­te­res­se van Koe­man, na het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Luxem­burg (1-3). “Ik moet ge­woon mijn stin­ken­de best doen, hard trai­nen en dan hoop ik meer mi­nu­ten te ma­ken. Ik kan er ver­der niet veel over zeg­gen. Uni­ted is het be­lang­rijk­ste. Dat is het.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.