Touré staat op ver­trek

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Yaya Touré bood an­der­hal­ve week ge­le­den mid­dels een sta­te­ment zijn ex­cu­ses aan, maar Jo­sep Gu­ar­di­o­la heeft hem ook sinds­dien geen kans ge­ge­ven in het eerste elf­tal van Man­ches­ter Ci­ty. De mid­den­vel­der wordt daar­door nog al­tijd in ver­band ge­bracht met een trans­fer en on­der meer Olym­pi­que Mar­seil­le zou in­te­res­se heb­ben. Ko­lo Touré, die uit­komt voor Cel­tic, denkt dat l’OM een ge­schik­te club voor zijn broer kan zijn: “Ik heb hem hier niet over ge­spro­ken en hij zit nog bij Man Ci­ty, dat res­pec­teer ik. Maar Mar­seil­le is wel een ge­wel­di­ge club en bo­ven­dien kent hij de Fran­se com­pe­ti­tie goed”, al­dus de 33-ja­ri­ge Touré in ge­sprek met RMC. Yaya Touré speel­de in het sei­zoen 2006-07 voor AS Mo­na­co en kwam toen tot 27 com­pe­ti­tie­wed­strij­den. Daar­na ver­trok hij naar Bar­cel­o­na. “Hij heeft nog al­tijd het ta­lent en heeft nog wat te be­wij­zen. Het is im­mers dui­de­lijk dat hij het moei­lijk heeft bij Ci­ty”, be­sluit Ko­lo. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.