Sán­chez blij met nieu­we rol bij Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Alexis Sán­chez is ge­luk­kig in zijn nieu­we rol als spits bij Ar­sen­al, al moest de Chi­l­een wel even wen­nen. Sinds zijn komst in 2014 van FC Bar­cel­o­na speel­de Sán­chez voor­na­me­lijk op de flank bij Ar­sen­al, maar door­dat Oli­vier Gi­r­oud af­ge­ser­veerd lijkt te zijn als spits kwam de po­si­tie sinds kort vrij. “Ik vind het mooi als een spits, want ik raak een beet­je meer be­trok­ken in het spel”, ver­tel­de Sán­chez op de of­fi­cie­le club­web­si­te van Ar­sen­al. “Ik heb de kans om me een beet­je te la­ten zak­ken en dat be­te­kent dat ik meer aan­slui­ting krijg bij mijn ploeg­ge­no­ten.”

“De ma­na­ger is de­ge­ne die be­slist. Hij is de­ge­ne die din­gen ver­an­dert en be­slist waar we spe­len. Hij vroeg me om daar te spe­len, dus ik zei pri­ma. Ik heb een aan­tal vi­deo’s op in­ter­net be­ke­ken om te zien hoe ik mijn loop­be­we­gin­gen aan moest pas­sen en ik ben me sinds­dien aan het aan­pas­sen.” Sán­chez scoor­de dit sei­zoen in vijf­tien wed­strij­den acht doel­pun­ten en gaf daar­naast ze­ven as­sists. (Goal)

Alexis Sán­chez (l) is ge­luk­kig in zijn nieu­we rol als spits bij Ar­sen­al, al moest de Chi­l­een wel even wen­nen. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.