Va­ra­ne stelt Re­al ge­rust

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Rap­ha­ël Va­ra­ne moet nu nog ge­noe­gen ne­men met de rol van back-up van Pe­pe en Ser­gio Ra­mos, maar de fans van Re­al Ma­drid hoe­ven niet bang te zijn dat de Frans­man het San­tia­go Ber­na­béu we­gens een ge­brek aan speel­tijd wil ver­la­ten. On­danks in­te­res­se van ver­schil­len­de clubs, met na­me uit de Pre­mier League, wil Va­ra­ne zijn loop­baan het liefst bij de Ko­nink­lij­ke af­slui­ten.

“Op dit mo­ment, zou ik graag de rest van mijn car­ri­è­re bij Re­al wil­len blij­ven”, ver­telt hij aan Le Fi­ga­ro. “Al­les gaat heel snel in de­ze in­du­strie, maar waar­om zou ik niet tot mijn pen­si­oen in Ma­drid wil­len blij­ven? Ik zie geen re­den om te ver­trek­ken.”

“Ik voel me op mijn plek bij Re­al. Het is na­tuur­lijk erg moei­lijk om de toe­komst te voor­spel­len, maar op dit mo­ment zie ik me­zelf niet ver­trek­ken. Ik wil bij het eerste van Re­al blij­ven, dat is mijn doel voor de lan­ge ter­mijn”, sluit hij af. Va­ra­ne staat nog tot 2020 on­der con­tract bij zijn club. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.