Bi­zar spuugin­ci­dent in Por­tu­gal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bru­no De Car­valho, voor­zit­ter van Spor­ting Por­tu­gal, wordt er­van be­schul­digd dat hij zijn col­le­ga Car­los Pin­ho van de Por­tu­ge­se club Arou­ca heeft be­spuugd na de ont­moe­ting tus­sen bei­de teams op 6 november. Arou­ca plaatste maan­dag­avond een sta­te­ment op Fa­ce­book, waar­na de woord­voer­ders van de club van Bas Dost, Mar­vin Zee­ge­laar en Luc Cas­taig­nos in de ver­de­di­ging gin­gen. Na af­loop van de com­pe­ti­tie­wed­strijd ont­stond er een op­stoot­je in de spe­lers­tun­nel van het Jo­sé Al­val­a­de­sta­di­on, waar bei­de voor­zit­ters bij be­trok­ken wa­ren. De Car­valho zou hier­bij Pin­ho be­spuugd heb­ben. Nu­no Sa­rai­va, woord­voer­der van Spor­ting, ont­kent de aan­tij­gin­gen na­mens de voor­zit­ter. “On­ze voor­zit­ter is een be­schaaf­de man en zou dit nooit doen. Op de beel­den kan ie­der­een zien dat de voor­zit­ter van Spor­ting een elec­tro­ni­sche si­ga­ret rookt. Het eni­ge wat uit zijn mond kwam was stoom.”

Op de beel­den is ech­ter iets an­ders te zien. Het lijkt er sterk op dat de Spor­ting­voor­zit­ter daad­wer­ke­lijk spuugt. “Wij be­grij­pen de wan­ho­pi­ge po­ging van de voor­zit­ter van Spor­ting om het pu­bliek iets an­ders te la­ten ge­lo­ven vol­le­dig, maar hij was ab­so­luut niet het slacht­of­fer’, al­dus een sta­te­ment van Arou­ca op de ei­gen Fa­ce­book-pa­gi­na. “De voor­zit­ter van Spor­ting spuwt dui­de­lijk in het ge­zicht van de voor­zit­ter van FC Arou­ca. De vi­deo­beel­den zijn veel­zeg­gend en lie­gen niet! Je ver­dient het niet om te wer­ken in het voet­bal.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.