Nas­ri legt vin­ger op de ze­re plek

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Paul Pog­ba mag zich sinds af­ge­lo­pen zo­mer de duur­ste voet­bal­ler al­ler tij­den noe­men, maar zijn draai lijkt hij nog niet he­le­maal ge­von­den te heb­ben bij Man­ches­ter Uni­ted. Land­ge­noot Sa­mir Nas­ri denkt dat het wel goed gaat ko­men met Pog­ba in En­ge­land, al zal er vol­gens de oud-international wel het een en an­der moe­ten ver­an­de­ren. Pog­ba maak­te voor­als­nog wei­nig in­druk in zijn eerste tien com­pe­ti­tie­wed­strij­den voor the Red De­vils. Wan­neer Mour­in­ho meer wil van zijn aan­koop van 105 mil­joen eu­ro, dan zal hij Pog­ba an­ders moe­ten ge­brui­ken, meent Nas­ri. “Als het puur gaat om ta­lent, dan is hij een fe­no­meen. Maar zijn op­tre­dens op het veld ko­men nog niet over­een met zijn ta­lent”, zegt Nas­ri, mo­men­teel op huur­ba­sis uit­ko­mend voor Se­vil­la, in ge­sprek met L’Equi­pe. “Er is één pro­bleem: Pog­ba heeft zijn po­si­tie in het elf­tal nog niet ge­von­den. Bij Uni­ted wordt hij over­al maar neer­ge­zet. Hij heeft ach­ter de spits ge­speeld, nog iets die­per en als num­mer acht. Als hij zo speelt, aan de rech­ter­kant, dan zegt men weer dat hij be­ter tot zijn recht komt aan de lin­ker­kant. Maar ik denk dat het niet uit­maakt. Voor­als­nog ont­breekt er nog iets bij hem”, al­dus Nas­ri. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.