Co­cu gaat mo­ge­lijk ver­ras­sen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - PSV kampt met een heu­se bles­su­re­golf op het mid­den­veld. An­drés Gu­arda­do en Jor­rit Hen­drix zijn de be­lang­rijk­ste af­we­zi­gen in de ko­men­de we­ken. Siem de Jong en Da­vy Pröp­per zijn nog niet vol­le­dig be­last­baar, maar ho­pen het eerst­vol­gen­de com­pe­ti­tie­du­el met Wil­lem II te ha­len. Phil­lip Co­cu wil ech­ter geen ri­si­co ne­men.

“In de com­pe­ti­tie is het zaak om bij te blij­ven. Daar­bij heb­ben we ie­der­een no­dig”, zo stelt de oe­fen­mees­ter van PSV in het Al­ge­meen Dag­blad. Bart Ram­se­laar is de eni­ge mid­den­vel­der die niets man­keert. De kers­ver­se Oran­je-international krijgt za­ter­dag op het mid­den­rif wel­licht ge­zel­schap van Da­niel Sch­waab.

Co­cu sluit niet uit dat hij Sch­waab iets naar vo­ren schuift, als de­fen­sie­ve mid­den­vel­der. “Hij heeft in het ver­le­den ook op die po­si­tie ge­speeld, dus dat is een mo­ge­lijk­heid.” PSV heeft een ach­ter­stand van vier pun­ten op kop­lo­per Fey­en­oord. Het team van Co­cu won slechts twee van de laat­ste ne­gen of­fi­ci­ë­le du­els. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.