Sch­weinst­ei­ger praat met Chi­ca­go Fi­re

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger is vol­le­dig op een zij­spoor ge­raakt bij Man­ches­ter Uni­ted. Ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho heeft de Duit­se mid­den­vel­der niet no­dig. Een win­ter­trans­fer lijkt on­ver­mijd­baar, Uni­ted doet er al­vast al­les aan om hem te lo­zen. On­langs werd de oud-international van Duits­land al in een res­tau­rant ge­spot met coach Veljko Pauno­vic van Chi­ca­go Fi­re. De Ame­ri­ka­nen wil­len hem dol­graag naar de Ma­jor League Soc­cer ha­len, al is de gro­te vraag of de voor­ma­li­ge spe­ler van Bay­ern Mün­chen fi­nan­ci­eel haal­baar is.

Uni­ted wil Sch­weinst­ei­ger lo­zen van de loon­lijst en heeft een plan be­dacht, zo meldt Man­ches­ter Eve­ning News. De En­gel­sen wil­len zijn res­te­ren­de sa­la­ris voor dit sei­zoen op­hoes­ten, waar­door er in een la­ter sta­di­um een goed­ko­pe­re deal ge­maakt kan wor­den. In 2005 werd op de­zelf­de wij­ze af­scheid ge­no­men van Roy Ke­a­ne. (VI)

De Ame­ri­ka­nen wil­len Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger dol­graag naar de Ma­jor League Soc­cer ha­len.

(Foto: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.