IMT heeft USD 15000 niet over­ge­maakt aan Trans­vaal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In­ter Moen­go Tapoe heeft het af­ge­spro­ken be­drag van USD 15000 voor Don­ne­gy Fer nog niet over­ge­maakt voor Trans­vaal. Hier­door kan Fer nog niet spe­len voor IMT, want hij komt zo nog steeds voor op twee moe­der­lijs­ten.

Fer had in de trans­fer­pe­ri­o­de zo­wel op de moe­der­lijst van Trans­vaal als die van IMT ge­te­kend. Trans­vaal zet­te een prijs van USD 40000 voor Fer en IMT wil­de niet vol­doen aan dit be­drag. Hier­door ging de­ze zaak naar de ge­schil­len­com­mis­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB). De ver­e­ni­gin­gen zijn hier­na tot een over­stem­ming ge­ko­men dat IMT USD 15000 moet over­ma­ken op de re­ke­ning van se­mikam­pi­oen Trans­vaal. Ech­ter heeft de ti­tel­ver­de­di­ger IMT nog niet vol­daan hier­aan en zo kan Fer nog niet spe­len voor IMT. De naam van de spe­ler in kwes­tie kwam niet voor op zo­wel het wed­strijd­for­mu­lier van IMT als Trans­vaal, toen de­ze twee teams het te­gen el­kaar op­na­men in de eerste wed­strijd van de SVB-top­klas­se in het Ron­nie Bruns­wijksta­di­on. Trans­vaal heeft zijn or­ga­ni­sa­tie ge­üp­gra­ded door een Mit­su­bis­hi Ro­sa bus aan te schaf­fen voor het ver­voer van zijn spe­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.