Le­o­nar­do DiCa­prio pro­du­ceert do­cu­men­tai­re over Ame­ri­kaan­se pi­o­niers

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Le­o­nar­do DiCa­prio gaat een acht­de­li­ge do­cu­men­tai­re­se­rie ma­ken voor de Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­zen­der His­to­ry. De se­rie, die de ti­tel Fron­tiers­men krijgt, zal de ver­ha­len ver­tel­len van ico­ni­sche pi­o­niers uit de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis, laat Va­ri­e­ty maan­dag we­ten. On­der meer ont­dek­kings­rei­zi­ger Da­niel Boo­ne en de re­vo­lu­ti­o­nair Da­vy Croc­kett ko­men in de do­cu­men­tai­re­se­rie aan bod. “We zul­len de ver­ha­len la­ten zien van de­ze avon­tuur­lij­ke pi­o­niers die de toen nog on­ont­dek­te wil­der­nis van Ame­ri­ka in kaart heb­ben ge­bracht”, ver­telt Paul Ca­ba­na van His­to­ry. Ap­pi­an Way, het pro­duc­tie­be­drijf van DiCa­prio zal de do­cu­men­tai­re­se­rie ma­ken. Dit be­drijf werk­te ook mee aan The Wolf of Wall Street en The Re­ve­nant, films waar­in de ac­teur de hoofd­rol ver­tolk­te.

(NU.nl/foto: r29sta­tic.com en fo­to2: pop­su­ga­ras­sets.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.