Bin­di Ir­win eert va­der op

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bin­di Ir­win eer­de maan­dag op In­st­agram haar over­le­den va­der Ste­ve. De die­ren­tuin van haar fa­mi­lie, Au­stra­li­an Zoo, hield op 15 november Ste­ve Ir­win Day, een dag waar­op stil wordt ge­staan bij de dood van ‘The Cro­co­di­le Hun­ter’. “Ik vier mijn va­ders le­ven en na­la­ten­schap. Ik roep ie­der­een op iets van kha­ki te dra­gen op de­ze ge­wel­di­ge dag waar­op we ons her­in­ne­ren wat papa voor de we­reld heeft ge­daan door ons te in­spi­re­ren om van wild­li­fe te hou­den. Dank je”, schreef de in­mid­dels 18-ja­ri­ge bij een foto waar­op ze als peu­ter wordt vast­ge­hou­den door haar va­der. 15 november is niet de ge­boor­te- of sterf­dag van Ste­ve Ir­win, die over­leed aan een fa­ta­le steek van een pijl­staart­rog in sep­tem­ber 2006.

Bin­di’s moe­der Ter­ri koos voor de da­tum van­we­ge een an­de­re ver­jaar­dag: die van Ste­ve’s fa­vo­rie­te reu­zen­schild­pad Har­riet. (De Te­le­graaf/foto: ra­vei

tuptv.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.