Vi­dya had nooit ge­dacht dat ze zou trou­wen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Vi­dya Ba­lan zegt dat het hu­we­lijk haar le­ven heeft ver­an­derd. Ze had zelfs nooit ge­dacht dat ze ooit zou trou­wen. Vi­dya stap­te in 2012 in het hu­we­lijks­boot­je met film­pro­du­cent Sid­dharth Roy Ka­pur. “Het hu­we­lijk ver­an­dert je. Ik had nooit ge­dacht dat ik ooit zou trou­wen. Toen ont­moet­te ik Sid­dharth en mijn denk­wij­ze ver­an­der­de. Ik kon mij ge­woon niet voor­stel­len dat ik ooit zou trou­wen en dat ik ge­trouwd zou blij­ven. Het hu­we­lijk bracht een enor­me ver­an­de­ring voor mij mee. Mijn kijk op het le­ven en het hu­we­lijk is com­pleet ver­an­derd”, al­dus Vi­dya. Ze zei ver­der, “Wan­neer je vrij­ge­zel bent kun je doen en la­ten wat je wil. Je kan in je schulp krui­pen, maar als je met ie­mand sa­men­woont dan be­gin je te waar­de­ren wat je hebt.” Vi­dya is mo­men­teel druk be­zig met de pro­mo­ti­o­ne­le ac­ti­vi­tei­ten voor haar vol­gen­de film Ka­haani 2: Dur­ga Ra­ni Singh. Over de film zei ze,“De film heeft een al­om­vat­tend ver­haal. Eer­lijk ge­zegd, als ik met een film in­stem, kruip ik in de huid van de per­so­na­ge die ik speel. Voor mij is het niet be­lang­rijk wat het re­sul­taat van de film zal zijn.”

is een In­di­a­se sus­pen­se-thril­ler film ge­re­gis­seerd door Su­joy Ghosh en ge­pro­du­ceerd door Ghosh en Jayan­til­al Ga­da. Hij is een ver­volg op de 2012 film en Vi­dya en Ar­jun Ram­pal zijn de hoofd­rol­spe­lers. (bol­ly­wood.nl/

Ka­haani 2: Dur­ga Ra­ni Singh

Ka­haani in­di­an­ex­press.com/foto: wall­pa­per­sand­back­ground.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.