Aa­mir leent ac­teer­coach aan Sun­ny Le­o­ne

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

In in­ter­view zei Sun­ny Le­o­ne dat su­per­ster Aa­mir Khan mis­schien nooit met haar gaat wil­len wer­ken. Aa­mir heeft ech­ter zijn eerste stap ge­maakt om vriend­schap te slui­ten met de Mas­ti­zaade­ac­tri­ce. De PK- ac­teur, die dit jaar gast­heer was bij een Di­va­li­f­uif, had haar zelfs uit­ge­no­digd voor de vie­ring er­van. Nu heeft Aa­mir zijn ac­teer­coach, Pra­kash Bha­rad­waj, aan de 35-ja­ri­ge ac­tri­ce uit­ge­leend. Dit kan ze­ker aan­ge­duid wor­den als een lief ge­baar voor vriend­schap. Sun­ny be­ves­tig­de het nieuws aan een dag­blad en ver­tel­de dat ze el­ke dag met Aa­mir’s coach traint om haar ac­teer­vaar­dig­he­den aan te scher­pen. Pra­kash werkt naar ver­luidt se­dert 2005 met de per­fec­ti­o­nist van Bol­ly­wood en heeft een goe­de band met de ac­teur. In 2005 train­de Aa­mir sa­men met hem voor Rang De Basan­ti . Deels heeft hij er­voor ge­zorgd dat Aa­mir het Ha­ry­an­vi dia­lect goed kan spre­ken in zijn nieu­we film Dangal. Pra­kash heeft Ka­tri­na Kaif, Prei­ty Zin­ta en an­de­re ac­teurs ook ge­traind. Hij meent dat hij met Sun­ny ge­werkt heeft aan haar spreek­vaar­dig­he­den voor de Hin­di­taal. De Ra­gi­ni MMS2-ac­tri­ce zal dit keer ook deel uit­ma­ken van een dans­num­mer in Baads­ha­ho van re­gis­seur Mil­aan Lu­thria. Ac­teurs Emraan Hashmi, Ajay De­vgn, Vi­dyut Jamm­wal, Esha Gup­ta en Ile­a­na D’Cruz heb­ben de hoofd­rol in de film, die naar ver­luidt ge­ba­seerd is op de 1975 Emer­g­en­cy ca­se en wordt op 12 mei 2017 vrij­ge­ge­ven. Sun­ny heeft ook spe­ci­a­le rol in So­naks­hi Sin­ha’s Noor. (in­di­a­ti­mes.com/foto: sa­ha­ra­sa­may.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.