Aish­wa­rya over even hoog sa­la­ris van Bol­ly­wood­ac­tri­ces

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De voor­ma­li­ge schoon­heids­ko­nin­gin Aish­wa­rya Rai Bachchan gaf on­langs haar me­ning over ge­lij­ke wed­de. Ze zegt dat men­sen over de kwes­tie al­leen maar pra­ten, maar zich niet in­span­nen om

het uit te voe­ren. In ge­sprek met een toon­aan­ge­ven­de nieuws­zen­der zei Aish dat men­sen vrij zijn om hun keu­zes te ma­ken. Ze zei ver­der dat de­ze dis­cus­sies zeer be­lang­rijk zijn. De Jaz­baa- ac­tri­ce vindt dat men­sen geen ac­ties on­der­ne­men, maar al­leen pra­ten over de kwes­tie. “Men­sen moe­ten in staat ge­steld wor­den om het naar hun zin te heb­ben en ei­gen keu­zes te ma­ken. Ik res­pec­teer al­le spre­kers die een me­ning heb­ben over dit on­der­werp, ech­ter

heb ik lef om keu­zes te ma­ken”, al­dus de 43-ja­ri­ge ac­tri­ce. de dis­cus­sie over gelijk loon is geen nieuw ding voor Bol­ly­wood. Aish­wa­rya is voor het laatst ge­zien in Ae Dil Hai Mus­h­kil van re­gis­seur Ka­ran Jo­har. Ze tracht­te de rol van een dich­te­res in de film. Een vrouw, die fy­siek aan­ge­trok­ken wordt door een jon­ge­re

man, ge­speeld door ac­teur Ran­bir Kap­oor. En net als in haar vo­ri­ge films, ziet ze er weer adem­be­ne­mend uit in ADHM. De film, die sa­men met ac­tie-thril­ler Shi­vaay van Ajay De­v­gan op 28 ok­to­ber vrij­ge­ge­ven werd, is winst­ge­vend aan de kas­sa en be­hoort nu tot de ‘100 Cro­re Club’. (in­di­at­vnews.com/foto: sulbha.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.