Duit­se ZEW-in­dex stijgt flink

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BERLIJN - De Duit­se ZEW in­dex voor het eco­no­misch sen­ti­ment is in november flink ge­ste­gen. Dit bleek uit cij­fers van het on­der­zoeks­in­sti­tuut. De ZEW-ver­wach­tings­in­dex steeg in november ten op­zich­te van de maand er­voor van 6,2 naar 13,8. De in­dex die het ver­trou­wen in de hui­di­ge om­stan­dig­he­den weer­geeft daal­de van 59,5 in ok­to­ber naar 58,8 in november. De con­junc­tuur­in­di­ca­tor wordt maan­de­lijks uit­ge­ge­ven door ZEW. Het in­sti­tuut houdt een on­der­zoek on­der cir­ca 400 pro­fes­si­o­ne­le be­leg­gers en ana­lis­ten en stelt vra­gen over de ver­wach­tin­gen voor de ont­wik­ke­ling van de con­junc­tuur en de ka­pi­taal­markt.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.