KPN in­ves­teert in Bel­gi­sche Vi­loc

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - KPN Ven­tu­res, de in­ves­te­rings­tak van te­le­com­be­drijf KPN, heeft een in­ves­te­ring ge­daan in het Bel­gi­sche be­drijf Vi­loc. Dit meld­de KPN gis­te­ren zon­der fi­nan­ci­ë­le de­tails vrij te ge­ven. Vi­loc is een le­ve­ran­cier van op­los­sin­gen voor het re­gi­stre­ren, vol­gen en be­he­ren van ge­reed­schap en ap­pa­ra­tuur in de bouw­in­du­strie door mid­del van klei­ne, goed­ko­pe sen­so­ren. Daar­mee kan het be­drijf on­der an­de­re de sta­tus en lo­ca­tie van zijn ge­reed­schap en ap­pa­ra­tuur 24 uur per dag via een web en mo­bie­le ap­pli­ca­tie vol­gen. KPN gaf aan dat de in­ves­te­ring bin­nen de stra­te­gie van het be­drijf past, waar­bij het con­cern zoekt naar mo­ge­lijk­he­den om te groei­en in de markt voor In­ter­net-of-Things.

Het aan­deel KPN no­teer­de gis­te­ren op een groen Dam­rak 1,2 pro­cent ho­ger 2,65 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/foto: nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.