Meer om­zet en winst voor Mer­ck in der­de kwar­taal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

DARMSTADT - Mer­ck Group heeft in het der­de kwar­taal van dit jaar een ho­ge­re om­zet en een be­ter re­sul­taat be­haald. Dit bleek gis­te­ren uit de kwar­taal­cij­fers van de Duit­se far­ma­ceut.

De om­zet steeg met 19,3 pro­cent op jaar­ba­sis, van 3.120 mil­joen naar 3.724 mil­joen eu­ro. Het be­drijfs­re­sul­taat (EBIT) steeg met 19,9 pro­cent van 564 mil­joen eu­ro naar 676 mil­joen eu­ro.

“We heb­ben goe­de vor­de­rin­gen ge­boekt met de uit­voe­ring van on­ze stra­te­gie. Er wor­den snel­ler kos­ten­syn­er­gie­ën ge­re­a­li­seerd na de over­na­me van Sig­ma-Al­d­rich dan we had­den ver­wacht”, zei CEO Ste­fan Osch­mann.

On­der de streep res­teer­de een net­to­winst van 457 mil­joen eu­ro, te­gen­over 364 mil­joen eu­ro in het der­de kwar­taal van 2015. Mer­ck ver­laag­de de net­to­schuld van 12.700 mil­joen naar 11.600 mil­joen eu­ro.

Mer­ck mikt voor dit jaar op een om­zet van 14.900 mil­joen tot 15.100 mil­joen eu­ro. Het ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat (Ebit­da) voor bij­zon­de­re pos­ten komt in de out­look van het be­drijf van Darmstadt uit tus­sen de 4.450 mil­joen en 4.600 mil­joen eu­ro, meer dan de aan­van­ke­lijk voor­zie­ne 4.250 mil­joen tot 4.400 mil­joen eu­ro. De winst per aan­deel voor bij­zon­der pos­ten komt naar ver­wach­ting uit tus­sen de 6,15 tot 6,40 eu­ro.

Het aan­deel Mer­ck sloot maan­dag 0,1 pro­cent ho­ger op 94,94 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/ foto: vim-group.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.