Bois Sau­va­ge geeft obli­ga­ties uit

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - Com­pag­nie du Bois Sau­va­ge gaat een obli­ga­tie­le­ning uit­ge­ven voor maxi­maal 25 mil­joen eu­ro om zo Fi­den­tia Be­lux In­vest­ments op lan­ge ter­mijn te kun­nen fi­nan­cie­ren. Dit maak­te de pa­tri­mo­ni­um­ven­noot­schap gis­te­ren be­kend.

Het be­treft een pri­va­te niet ge­no­teer­de obli­ga­tie­le­ning met een loop­tijd van ze­ven jaar. Het aan­deel Bois Sau­va­ge han­del­de vrij­wel on­ver­an­derd op 305,75 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.