Om­zet H&M in ok­to­ber ho­ger

Times of Suriname - - ECONOMIE -

STOCK­HOLM - Hen­nes & Mau­ritz heeft in ok­to­ber van dit jaar in lo­ka­le va­lu­ta 10 pro­cent meer om­zet ge­re­a­li­seerd ten op­zich­te van de­zelf­de maand een jaar ge­le­den. Dit maak­te het Zweed­se mo­de­con­cern gis­te­ren be­kend, zon­der na­de­re be­dra­gen te noe­men. Het aan­tal mo­de­win­kels steeg van 3.807 een jaar ge­le­den tot 4.269 fi­li­a­len op 31 ok­to­ber 2016. Het in Stock­holm ge­no­teer­de mo­de­con­cern zal op 15 de­cem­ber de re­sul­ta­ten over het vier­de kwar­taal van het op 1 de­cem­ber 2015 ge­star­te boek­jaar be­kend­ma­ken. Het vol­le­di­ge jaar­rap­port voor de pe­ri­o­de tot en met 30 november 2016 zal op 31 ja­nu­a­ri 2017 ver­schij­nen. (Beurs­dui­vel/foto: read.ft.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.