Ker­ry: de­ze week staakt-het-vu­ren in Je­men

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VER­E­NIG­DE ARA­BI­SCHE EMIRATEN - De strij­den­de par­tij­en in Je­men zijn het eens ge­wor­den over een wa­pen­stil­stand. De Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Jo­hn Ker­ry zei dinsdag dat een door Sau­di-Ara­bië ge­lei­de al­li­an­tie en door Iran ge­steun­de Hout­hi’s heb­ben toe­ge­zegd de wa­pens van­af mor­gen neer te leg­gen. Vol­gens Ker­ry, die op reis is in het Mid­den-Oos­ten, heb­ben de strij­den­de par­tij­en ook toe­ge­zegd te gaan wer­ken aan een re­ge­ring van na­ti­o­na­le een­heid. Eind dit jaar zou zo’n re­ge­ring ge­vormd moe­ten zijn. Het con­flict in Je­men brak uit in maart 2015, toen Hout­hi-re­bel­len de hoofd­stad Sa­naa in­na­men en pre­si­dent Abd-Rab­bu Mans­our Ha­di ver­joe­gen. Sau­di-Ara­bië en zijn bond­ge­no­ten in de Golf scho­ten Ha­di te hulp, om te voor­ko­men dat Iran zijn in­vloed via de sjii­ti­sche Hout­hi­re­bel­len kon ver­gro­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.