Fer­ra­ri 250 GTO voor as­tro­no­misch be­drag

Times of Suriname - - AUTO -

Zel­den wor­den ze te koop aan­ge­bo­den en al­tijd gaan ze voor ve­le tien­tal­len mil­joe­nen.

De Fer­ra­ri 250 GTO zou wel eens de al­ler­duur­ste au­to kun­nen wor­den die ooit werd ver­kocht. Zijn ver­ko­per vraagt na­me­lijk 52,3 mil­joen eu­ro voor de au­to.

Twee­ën­vijf­tig mil­joen dol­lar, dat is op dit mo­ment de hoog­ste prijs die ooit voor een au­to be­taald werd. De au­to? Een Fer­ra­ri 250 GTO. In 2013 be­taal­de een ver­za­me­laar dat be­drag om de klas­sie­ke Fer­ra­ri aan zijn col­lec­tie toe te voe­gen. Een jaar la­ter werd een an­der exem­plaar ge­veild voor 38,1 mil­joen dol­lar. Die be­dra­gen val­len in het niet bij wat de ver­ko­per van dit blau­we exem­plaar voor de au­to wil heb­ben. Bij de Brit­se Fer­ra­ri-spe­ci­a­list Tala­c­rest staat na­me­lijk een exem­plaar te koop voor bij­na 57 mil­joen dol­lar, 52,3 mil­joen eu­ro. (De Te­le­graaf/foto: Au­to­blog.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.