Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

2001 - Nieuw we­reld­re­cord voor Do­mi­no Day met 3.540.562 om­ge­val­len ste­nen

1918 - De Hon­gaar­se Volks­re­pu­bliek wordt uit­ge­roe­pen. 1945 - In Lon­den wordt de Unes­co op­ge­richt.

1904 - Jo­hn Am­bro­se Fle­ming vraagt pa­tent aan op de door hem uit­ge­von­den elek­tro­nen­buis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.