Kop­pel rijdt 10.000 ki­lo­me­ter voor foto’s van bruid in trouw­jurk

Times of Suriname - - PANORAMA -

De mees­te vrou­wen dra­gen hun trouw­jurk al­leen op hun gro­te dag, maar voor de kers­ver­se echt­ge­no­te van de Pool­se fo­to­graaf Ka­rol Nienar­to­wicz was dat an­ders. Zij ging 580 keer op de foto in haar jurk op unie­ke lo­ca­ties in Scan­di­na­vië, tij­dens een hu­we­lijks­reis die 45 da­gen duur­de.

Het paar trok door Noor­we­gen en Zwe­den en leg­de in to­taal 10.000 ki­lo­me­ter af met de au­to en 160 ki­lo­me­ter te voet. Tot op de moei­lijkst be­reik­ba­re plaat­sen. In de zwa­re rug­zak van Ka­rol: de trouw­jurk van zijn vrouw en zijn ca­me­ra. In de fo­to­reeks kon Ka­rol zijn lief­de voor zijn vrouw, Scan­di­na­vië en fo­to­gra­fie kwijt. ,,Ik nam mijn vrouw mee op de­ze gek­ke reis om haar de schoon­heid te la­ten zien van twee van de meest unie­ke lan­den ter we­reld”, al­dus de fo­to­graaf, die met de foto’s zijn de­buut maakt als brui­lofts­fo­to­graaf. ,,We slie­pen vaak in een tent, wat niet al­tijd een­vou­dig was, want het was koud en re­gen­ach­tig en er stond vaak een ste­vi­ge wind.”

,,We heb­ben ge­voch­ten te­gen het ge­brek aan slaap, door de mod­der en het slijk ge­ploe­terd en stei­le rot­sen be­klom­men”, gaat hij ver­der. ,,Maar het was het meer dan waard. Op de meest adem­be­ne­men­de plaat­sen po­seer­de mijn vrouw in haar trouw­jurk en dat re­sul­teer­de in 580 prach­ti­ge foto’s die ik nu met de we­reld wil de­len. Het is een reis die ons voor de rest van ons le­ven zal bij­blij­ven.”

(AD.NL/foto: www.ed.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.