Brit wil in vier maan­den zwem­mend At­lan­ti­sche Oce­aan over­ste­ken

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Brit­se Ben Hoo­per wil als eerste mens ooit de At­lan­ti­sche Oce­aan zwem­mend over­ste­ken. De 38-ja­ri­ge po­li­tie­man is zon­dag ge­start in het Se­ne­ga­le­se Dakar. De voor­ma­li­ge agent zwemt de ko­men­de vier maan­den el­ke dag twaalf uur ach­ter el­kaar. Hij krijgt te ma­ken met al­ler­lei ge­va­ren bij zijn over­steek, zo­als gol­ven van ruim zes me­ter hoog en hij moet re­ke­ning hou­den met kwal­len en haai­en. Om die laat­ste het hoofd te kun­nen bie­den draagt Hoo­per een spe­ci­aal pak dat hem on­zicht­baar maakt voor de die­ren. Hoo­per heeft zich tot doel ge­steld om de 3000 ki­lo­me­ter naar Bra­zi­lië te zwem­men. Hoo­per wil niet al­leen een re­cord ves­ti­gen, hij wil ook aan­dacht vra­gen voor een goed doel.

Per dag ver­brandt Hoo­per naar schat­ting 12.000 ki­lo­ca­lo­rie­ën. Zijn reis is te vol­gen via de web­si­te SwimTheBigBlue.com. Hier za­melt de Brit ook geld in om zijn po­ging te vol­tooi­en. De avon­tuur­lij­ke zwem­mer wordt be­ge­leid door een team dat met een boot in de buurt blijft. Daar­naast reist er een arts mee, even­als een toe­zicht­hou­der van het Guin­ness Book of Re­cords. (NU.NL/foto: en­dima­ges.

s3.ama­zonaws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.