Nu­dist ‘pho­to­bombt’ fo­to­shoot zwan­ger stel

Times of Suriname - - PANORAMA -

Niets­ver­moe­dend be­sloot een Ame­ri­kaans stel foto’s te ma­ken met de be­roem­de brug op de ach­ter­grond. Wat ze niet door le­ken te heb­ben was dat ze op het naak­strand wa­ren. Op de ach­ter­grond is een nu­dist te zien die het ge­fo­to­gra­feer­de kop­pel van­af een af­stand be­kijkt. On­be­wust is de man een uit­ste­ken­de ‘pho­to­bom­ber’, of­wel ie­mand die op­zet­te­lijk of per on­ge­luk foto’s ver­stoort. Ba­ker Beach in San Fran­cis­co kent wel stren­ge re­gels. Zo is het ver­bo­den om men­sen aan te sta­ren of te fo­to­gra­fe­ren en moe­ten bad­gas­ten een hand­doek bij zich dra­gen en kle­ding in de aan­slag heb­ben. Bei­de par­tij­en heb­ben zich dus niet aan de re­gels ge­hou­den.

De mees­te men­sen zien er wel de hu­mor van in. De con­tras­te­ren­de foto ver­scheen Maan­dag op het so­ci­a­le net­werk Im­gur met de tekst: ‘kent ie­mand dit stel?’. Sinds­dien is de­ze al 30.000 keer be­ke­ken.

(AD.NL/foto: Im­gur)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.