Meis­je ver­kracht door groep man­nen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een twaalf­ja­rig meis­je is de­ze week in Paramaribo ver­kracht door een groep man­nen. Ze stap­te sa­men met haar stief­va­der naar de po­li­tie om aan­gif­te van de ver­krach­ting te doen. Haar stief­va­der ver­tel­de aan de po­li­tie dat hij ge­beld was door de groot­moe­der van het meis­je die hem ver­tel­de dat het kind was ver­kracht door en­ke­le man­nen.

Hij ging toen naar het huis van de groot­moe­der en pro­beer­de zijn stief­doch­ter meer­de­re ma­len aan de praat te krij­gen, maar het ge­luk­te hem niet. Hij bracht haar daar­om naar het po­li­tie­bu­reau. Bij de po­li­tie ver­keer­de het meis­je in een emo­ti­o­ne­le toe­stand en ze huil­de con­stant. Ze ver­klaar­de dat zij van school naar de wo­ning van haar groot­moe­der zou lo­pen. Via en­ke­le stra­ten liep zij die rich­ting op. Er stop­te op een ge­ge­ven mo­ment een zwar­te wa­gen naast haar. Het meis­je wist niet om wel­ke straat het pre­cies gaat. Vol­gens haar stap­ten uit de wa­gen en­ke­le ge­mas­ker­de man­nen die haar vast­gre­pen en naar de au­to sleur­den. De man­nen hiel­den haar han­den en voe­ten vast en trok­ken haar lan­ge broek en on­der­broek uit. Ze heb­ben haar ver­vol­gens ver­kracht, maar ze kon niet ver­tel­len om hoe­veel man­nen het gaat. Ze is na de ver­krach­ting af­ge­zet op de hoek van de Coe­se­wijn­een Sa­mu­el Venoak­straat. Ze heeft het merk en ken­te­ken van de wa­gen niet kun­nen no­te­ren. Ze liep daar­na in de rich­ting van de Floris Zwak­ke­straat en kwam een klas­ge­noot te­gen. Ze ver­tel­de haar klas­ge­noot wat zij had mee­ge­maakt, waar­na ze sa­men naar de wo­ning van de groot­moe­der zijn ge­lo­pen. Ze zal de man­nen niet kun­nen her­ken­nen, om­dat ze vol­gens haar wa­ren ge­mas­kerd. De po­li­tie heeft het meis­je ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling. Ze heeft de on­der­broek van het kind in be­slag ge­no­men voor on­der­zoek.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.