“Mijn oog­ap­pel is er niet meer”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “De leeg­te van An­trisha is niet te vul­len. Mijn oog­ap­pel is er niet meer”, zegt va­der Him Ka­si aan de krant. Zijn doch­ter An­trisha Mangal-Ka­si (20) is zon­dag bij een do­de­lijk ver­keers­on­ge­luk om­ge­ko­men. Ze zat in een au­to die be­stuurd werd door haar man die de macht over het stuur ver­loor en ver­vol­gens een pa­pa­ja­boom om­ver reed. Daar­na ram­de hij de schut­ting van een be­wo­ner aan de Wayam­bo­weg. An­trisha over­leed ter plek­ke. Haar man raak­te ge­wond bij het on­ge­luk, maar is in­tus­sen al ont­sla­gen uit het zie­ken­huis.

Het jon­ge echt­paar was op weg naar de ou­der­lij­ke wo­ning van An­trisha, die de eni­ge doch­ter was van haar ou­ders. Ze was met haar man en­ke­le da­gen voor het on­ge­val op va­kan­tie op Cu­ra­çao. Ze keer­de za­ter­dag­och­tend sa­men met haar man te­rug. Zon­dag­och­tend gin­gen zij naar de wo­ning van haar ou­ders. De va­der ver­telt dat hij eer­der ook uit­lan­dig was. Toen hij te­rug­kwam, was zijn doch­ter in het bui­ten­land, maar hij had da­ge­lijks te­le­fo­nisch con­tact met haar. Hij zou haar zon­dag na an­der­hal­ve maand lij­fe­lijk zien, maar dit is niet ge­beurd.

An­trisha was veer­tien maan­den te­rug ge­trouwd. De man had zijn doch­ter met veel vreug­de uit­ge­hu­we­lijkt. Voor hem is het ver­driet nu on­be­schrij­fe­lijk dat met de dood van het slacht­of­fer is te­weeg­ge­bracht. Hij kan nog steeds niet ge­lo­ven dat zij er niet meer is. Ze wordt zon­dag ge­cre­meerd.

WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.