Be­roof­de be­wa­ker met riem ge­kne­veld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ro­vers had­den in de nacht van dins­dag op woens­dag een 52-ja­ri­ge be­wa­ker van een be­drijf te Para­nam met een riem ge­kne­veld. Ze maak­ten SRD 500 en een mo­bie­le te­le­foon van hem buit. Vijf cri­mi­ne­len van wie er twee wa­ren ge­wa­pend met vuist­vuur­wa­pens en een met een hand­bijl heb­ben de daad ge­pleegd. Uit de ver­kla­ring van het slacht­of­fer blijkt dat hij de wacht hield bij het be­drijf toen hij hon­den hoor­de blaf­fen. Hij stel­de een on­der­zoek in en werd door de vijf da­ders aan­ge­val­len. De be­wa­ker werd ge­kne­veld met zijn ei­gen riem, waar­na hij werd be­roofd. Het ge­luk­te hem om zich te be­vrij­den waar­na hij om hulp riep. De cri­mi­ne­len merk­ten dit op en ren­den weg. De be­wa­ker heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. Van het be­drijf waar het slacht­of­fer werkt, zijn geen spul­len weg­ge­no­men. Ver­moe­de­lijk wa­ren de da­ders in een au­to ter plaat­se en ze zou­den die heb­ben ge­par­keerd bij een on­ver­licht weg­ge­deel­te. De po­li­tie heeft wel ban­den­spo­ren aan­ge­trof­fen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.