64-ja­ri­ge be­roofd van brom­fiets

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 64-ja­ri­ge be­wa­ker is gis­ter­och­tend in Paramaribo be­roofd van zijn brom­fiets. Hij hield de wacht bij een be­drijf. Ter­wijl hij in de wacht­ruim­te lag te sla­pen, werd hij door een ro­ver over­rom­peld. De cri­mi­neel bracht hem naar de ach­ter­zij­de van het ge­bouw waar hij hem heeft vast­ge­bon­den. Ver­vol­gens ver­liet de ro­ver de plaats met de brom­fiets van de man. Het is niet be­kend wel­ke rich­ting de dief is op­ge­gaan. Het slacht­of­fer wist zich te be­vrij­den en heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. Hij alar­meer­de de po­li­tie die ter plek­ke ging voor on­der­zoek. De da­der was on­ge­wa­pend. Het be­treft een blau­we brom­fiets die is ge­sto­len.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.