Open­baar Groen Wa­ge­nin­gen heeft na 20 jaar weer air­co

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De af­de­ling Open­baar Groen van Wa­ge­nin­gen heeft vol­gens coo­r­di­na­tor Ray­mond Hi­ra, na 20 jaar weer air­con­di­ti­o­ning. Het per­so­neel heeft ja­ren een ge­koel­de ruim­te moe­ten ont­be­ren. Het was voor het per­so­neel niet mo­ti­ve­rend om te wer­ken in een zeer war­me ruim­te. Soms was het voor het ad­mi­ni­stra­tie­ve per­so­neel niet uit te hou­den. De kan­toor­ruim­te werd erg warm.

Hi­ra heeft zich in­ge­span­nen en heeft een air­co ge­kre­gen. Die is in­mid­dels ge­plaatst. Het per­so­neel is nu be­ter ge­ac­com­mo­deerd en ook ge­mo­ti­veerd om te wer­ken. Hi­ra geeft aan dat hij nog wat meu­bi­lair no­dig heeft. Er is reeds een aan­vraag ge­daan en hij hoopt ook die bin­nen­kort te zul­len krij­gen.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.