Veel cy­ber­cri­me ge­meld in Gel­der­land

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

NIJMEGEN - Gel­der­land scoort op­val­lend hoog op het ge­bied van cy­ber­cri­mi­na­li­teit. De pro­vin­cie staat op de twee­de plek bij een post­co­de­ana­ly­se van de lan­de­lij­ke Frau­de­help­desk op de mel­din­gen die vo­rig jaar en in het eer­ste kwar­taal van dit jaar bin­nen­kwa­men.

Dat meldt de Gel­der­lan­der. In to­taal ging het om cir­ca 32.000 mel­din­gen. 17 pro­cent daar­van kwam uit Gel­der­land, wat goed is voor de twee­de plek. Zuid-Hol­land staat met 26 pro­cent op de eer­ste plaats. Dat is vol­gens An­dré Ver­meu­len van de Frau­de­help­desk niet zo gek, om­dat daar de mees­te men­sen wo­nen. Daar­om werd ook Noord-Hol­land op de twee­de plek ver­wacht, maar daar staat dus Gel­der­land. Noor­dHol­land volgt met 15 pro­cent op de der­de plaats en Noor­dBra­bant staat met 13 pro­cent vier­de. Ook in Noord-Bra­bant wo­nen veel meer men­sen dan in Gel­der­land.

Een ver­kla­ring voor het fe­no­meen kan de Frau­de­help­desk niet ge­ven.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.