Schoon­ste win­kel­ge­bied in Haar­lem­mer­meer

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

UTRECHT - De schoon­ste win­kel­ge­bie­den van Ne­der­land lig­gen in de ge­meen­te Haar­lem­mer­meer en in Kam­pen. De ver­kie­zing, waar­voor 559 win­kel­ge­bie­den in 63 ge­meen­ten on­der de loep wer­den ge­no­men, werd ge­or­ga­ni­seerd door de Stich­ting Ne­der­land Schoon. De stich­ting maak­te de re­sul­ta­ten gis­te­ren be­kend. De ge­meen­te Haar­lem­mer­meer werd uit­ge­roe­pen tot de win­naar in de ca­te­go­rie ‘gro­te ge­meen­ten’, ge­volgd door Apel­doorn en Zwol­le. De ge­meen­te Kam­pen werd tot win­naar ge­kroond in de ca­te­go­rie ‘mid­del­gro­te ge­meen­ten’. De Han­ze­stad dankt de prijs aan wei­nig zwerf­af­val, een goe­de ver­lich­ting en zeer scho­ne af­val­bak­ken. De prijs voor Groot­ste Stij­ger 2016 gaat naar win­kel­ge­bied Ste­vens­bloem in Lei­den. Dat ge­bied boek­te ten op­zich­te van vo­rig jaar de groot­ste ver­be­te­ring op de rang­lijst van de Schoon­ste Win­kel­ge­bied Ver­kie­zing.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.