Do­de wa­ter­vo­gels bij Zee­wol­de be­smet met H5N8

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ZEE­WOL­DE - De do­de wil­de wa­ter­vo­gels die vo­ri­ge week bij Zee­wol­de zijn aan­ge­trof­fen, wa­ren be­smet met de zeer be­smet­te­lij­ke va­ri­ant van de vo­gel­griep H5N8. Dat heeft een woord­voer­ster van de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit (NVWA) gis­te­ren ge­zegd.

Af­ge­lo­pen week­end werd al be­kend dat de die­ren met vo­gel­griep be­smet wa­ren, maar nog niet om welk ty­pe het ging. Eer­der werd de zeer be­smet­te­lij­ke vo­gel­griep al ge­von­den bij do­de kuif­een­den en fu­ten bij Mon­nic­ken­dam. De ziek­te werd ook in lan­den als Duits­land, Oos­ten­rijk, Honga­rije, Po­len en Zwit­ser­land bij wil­de vo­gels aan­ge­trof­fen. Daar­om werd vo­ri­ge week een op­hok- en af­scherm­plicht in­ge­steld voor pluim­vee­be­drij­ven en de­ze be­drij­ven wor­den sinds don­der­dag ge­con­tro­leerd. De ge­meen­te Zee­wol­de waar­schuw­de eer­der al om de do­de vo­gels voor­al niet aan te ra­ken. “Ver­mijd uit voor­zorg con­tact met de do­de wa­ter­vo­gels. In­dien er geen lang­du­rig of in­ten­sief con­tact is, is er geen kans op over­dracht.” Be­gin de­ze week stel­de staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Za­ken ook een ver­bod in op het ten­toon­stel­len van sierpluim­vee en wa­ter­vo­gels door hob­by­dier­hou­ders. Ook is er een jacht­ver­bod in­ge­steld op wa­ter­vo­gels.

De H5N8-va­ri­ant van vo­gel­griep is ui­terst be­smet­te­lijk voor ge­vo­gel­te en is over­draag­baar op men­sen. Vaak er­va­ren men­sen dan lich­te griep­ver­schijn­se­len.

(AD/ fo­to: des­ten­tor.nl)

In Mon­nic­ken­dam wer­den vo­ri­ge week al do­de vo­gels ge­ruimd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.