The Un­der­ta­ker is te­rug

Times of Suriname - - SPORT -

WWE – The Un­der­ta­ker is te­rug. The Dead Man maak­te zijn te­rug­keer dins­dag­avond tij­dens de 900ste edi­tie van Smack­down. The Un­der­ta­ker kwam met een bood­schap en maak­te zo al­le wor­ste­laars alert.

WWE Hall of Fa­mer EDGE keer­de ook te­rug en was gast­heer in het praat­pro­gram­ma The Cut­ting Edge. Edge was blij dat Ja­mes Ells­worth de mo­ge­lijk­heid heeft ge­kre­gen om als mas­cot­te op te tre­den bij de Sur­vi­vor Se­ries. AJ Sty­les vond dit niet leuk, want hij be­weert het ge­zicht van Smack­down te zijn. Vol­gens hem zal hij er­voor zor­gen dat Team Smack­down met de over­win­ning naar huis gaat. Ver­der gaf Edge aan dat Ran­dy Or­ton nu wel ver­an­derd is. Voor Edge lijkt het als­of Bray Wy­att de teu­gels in han­den heeft, want Or­ton laat zich mee­sle­pen door Wy­att. Wy­att kon de aan­tij­gin­gen niet waar­de­ren en zei dat de Or­ton die Edge kent er niet meer is. Hij zal een nog ge­vaar­lij­ke­re Or­ton cre­ë­ren, waar­bij ie­der­een res­pect voor hem zal heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.