Ver­e­nig­de Sta­ten lijdt groot­ste ne­der­laag

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het wordt voor de Ver­e­nig­de Sta­ten nog een heel kar­wei om het WK van 2018 in Rus­land te be­rei­ken. De ploeg van bonds­coach Jür­gen Kl­ins­mann ging dins­dag­nacht kei­hard on­der­uit te­gen Costa Ri­ca: 4-0.

Costa Ri­ca was met 4-0 te sterk; voor de Ame­ri­ka­nen was dit de groot­ste ne­der­laag in een WK-kwa­li­fi­ca­tie­reeks in 36 jaar. In 1980 was Mexi­co met 5-1 te sterk. Joel Camp­bell maak­te twee doel­pun­ten en ook Johan Ve­ne­g­as en Chris­ti­an Bo­la­nos kwa­men tot sco­ren. Kl­ins­mann sprak na af­loop over de naarste ne­der­laag in de vijf jaar dat hij nu bonds­coach is van de Ver­e­nig­de Sta­ten.

“Een ui­ter­ma­te bit­ter mo­ment voor ons, daar is geen twij­fel over mo­ge­lijk”, sipt Kl­ins­mann, die met de VS nu laat­ste staat in de laat­ste groeps­fa­se van de Noor­dA­me­ri­kaan­se kwa­li­fi­ca­tie­reeks. Vrij­dag ging ook de wed­strijd te­gen Mexi­co ver­lo­ren. “Het heeft geen zin om met vin­gers te wij­zen en naar ie­mand te zoe­ken die we on­der de bus kun­nen gooi­en”, re­a­geert aan­voer­der Mi­chael Brad­ley vol­gens de BBC.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.