Kwak­ke­lend Noor­we­gen breekt met bonds­coach

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het voet­bal in Noor­we­gen zit in een dik­ke dip en Per-Ma­thi­as Hög­mo heeft het pro­ject niet vlot kun­nen trek­ken. Woens­dag maak­te de Noor­se bond be­kend dat de keu­ze­heer ‘in goed on­der­ling over­leg’ is ver­trok­ken. Noor­we­gen won in de WK­kwa­li­fi­ca­tie­reeks van San Ma­ri­no, maar de wed­strij­den te­gen Duits­land, Azer­beid­zjan en Ts­je­chië gin­gen ver­lo­ren. Voor Noor­we­gen is het bij­na on­mo­ge­lijk om het WK nog te be­rei­ken en dat heeft de bond doen be­slui­ten af­scheid van hem te ne­men.

De 56-ja­ri­ge Hög­mo trad in sep­tem­ber 2013 aan als op­vol­ger van Egil Ol­sen. Het WK van 2014 was toen al bui­ten be­reik en het EK van 2016 werd ook ge­mist. De laat­ste keer dat Noor­we­gen deel­nam aan een groot toer­nooi was in 2000 (het EK in Ne­der­land en Bel­gië).

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.