Chel­sea-icoon gel­inkt aan Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­hn Ter­ry lijkt niet meer in de plan­nen van Chel­sea-ma­na­ger An­to­nio Con­te voor te ko­men. Mo­ge­lijk leidt dit tot een ver­trek van de clu­bicoon uit Stam­ford Brid­ge. De toe­komst van Ter­ry zou zo­maar in Man­ches­ter kun­nen lig­gen, denkt Ray Wil­kins. De voor­ma­lig as­sis­tent-trai­ner van Chel­sea denkt dat Ter­ry een trans­fer naar Man­ches­ter Uni­ted niet op voor­hand zou af­wij­zen. “Hij speelt niet veel bij Chel­sea, maar heeft nog meer dan ge­noeg te bie­den. Bij Uni­ted is er in elk ge­val ie­mand die hem heel graag er­bij wil heb­ben”, doelt Wil­kins op ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho. Vol­gens Wil­kins zal Ter­ry niet kie­zen voor een over­stap naar Chi­na. “Ik denk niet dat Jo­hn Chi­na op de ra­dar heeft staan.” De 35-ja­ri­ge ver­de­di­ger kreeg in sep­tem­ber te­gen Swan­sea Ci­ty zijn laat­ste ba­sis­plaats in de Pre­mier Le­a­gue toe­be­deeld bij Chel­sea. Daar­na moest hij het doen met in­val­beur­ten.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.