Pir­lo baalt van mis­ge­lo­pen trans­fers

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - And­rea Pir­lo wordt ge­re­kend tot een van de bes­te mid­den­vel­ders van zijn ge­ne­ra­tie. De stijl­vol­le Ita­li­aan speelt mo­men­teel voor New York Ci­ty FC uit de Ver­e­nig­de Sta­ten, maar speel­de in Eu­ro­pa nooit bui­ten de Ita­li­aan­se lands­gren­zen. Toch had Pir­lo graag bui­ten de gren­zen van zijn va­der­land ge­voet­bald. Aan Mar­ca ver­telt de tech­ni­cus dat hij het jam­mer vindt nooit voor Bar­cel­o­na en Re­al Ma­drid te heb­ben ge­speeld. “Dat steekt me in­der­daad. Bij een van die clubs spe­len is de droom van el­ke voet­bal­ler. In 2006 had ik kun­nen over­stap­pen naar Re­al Ma­drid, maar AC Mi­lan liet me des­tijds niet gaan. Daar baal­de ik wel van, maar ik had het ook goed bij Mi­lan.”

In 2010 werd Pir­lo door Jo­sep Gu­ar­di­o­la be­na­derd om naar Bar­cel­o­na te ko­men, maar op­nieuw liet Mi­lan hem niet gaan. “Ik was er graag heen ge­gaan. Wel­ke voet­bal­ler wil dat nou niet?”, be­sluit Pir­lo.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.