Ar­gen­ti­nië houdt hoop op WK-deel­na­me le­vend

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­gen­ti­nië heeft het las­tig in de ZuidA­me­ri­kaan­se kwa­li­fi­ca­tie­reeks: de voet­bal­groot­macht wist de af­ge­lo­pen vier wed­strij­den niet te win­nen. In de nacht van dins­dag zet­te Ar­gen­ti­nië ein­de­lijk weer eens een pres­ta­tie van for­maat neer; Li­o­nel Mes­si nam het team bij de hand te­gen Co­lom­bia (3-0). Bij de Co­lom­bi­a­nen de­bu­teer­de Aja­cied Da­vin­son Sán­chez in de ba­sis; ook PSV’er San­tia­go Ari­as speel­de. In de­ze in­ter­land­pe­ri­o­de werd Ar­gen­ti­nië af­ge­droogd door Bra­zi­lië, waar­door de Ar­gen­tijn­se fans vrees­den voor een ne­der­laag te­gen Co­lom­bia. De wed­strijd be­gon in een ui­ter­maat hoog tem­po en bei­de ploe­gen kre­gen kan­sen: Ni­colás Ota­men­di na­mens Ar­gen­ti­nië en Ra­da­mel Fal­cao na­mens Co­lom­bia. Het was Mes­si die zijn ploeg bij de hand nam, door de bal ach­ter Da­vid Ospi­na te plaat­sen uit een ma­gi­stra­le vrije trap. Ja­mes Ro­drí­gu­ez mis­te een dot van een kans op de ge­lijk­ma­ker en dat kwam hem duur te staan, want met een fan­tas­ti­sche voor­zet wist Mes­si ploeg­maat Lu­cas Prat­to te be­rei­ken: 2-0. Na de on­der­bre­king was Mes­si, die een weer­ga­lo­ze wed­strijd af­werk­te, ook de ar­chi­tect bij de 3-0 van Án­gel Di María. Door de ze­ge staat Ar­gen­ti­nië nu vijf­de in de Zuid-Ame­ri­kaan­se groep. De eer­ste vier gaan naar het WK, num­mer vijf speelt play-offs. (VZ)

Ni­colás Ota­men­di van Ar­gen­ti­nië kopt de bal. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.