All Stars en For­ca 16 doen af­trap play-offs SZVB

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – All Stars en For­ca 16 doen van­daag de af­trap van de play­offs van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond (SZVB). Bei­de teams zul­len strij­den om een plaats in de fi­na­le van de twee­de­klas­se. De win­naar plaatst zich recht­reeks voor de fi­na­le, ter­wijl de ver­lie­zer nog een kans zal krij­gen, via de her­kan­singserie, om de fi­na­le te be­rei­ken. De­ze se­rie zal een best of drie se­rie zijn. All Stars plaatste zich heel over­tui­gend voor de play­offs. Het team speel­de een keer ge­lijk en ver­loor twee keer, ter­wijl het acht­tien keer wist te win­nen in de al­ge­me­ne ron­de. Door de­ze goe­de pres­ta­tie plaatste het zich als kop­lo­per voor de fi­na­le­ron­de.

For­ca 16 heeft het ook niet on­aar­dig ge­daan in de al­ge­me­ne ron­de. Het speel­de vier keer ge­lijk, ver­loor vijf keer, maar wist twaalf keer te win­nen in de al­ge­me­ne ron­de. For­ca 16 be­gon heel slecht aan de com­pe­ti­tie, maar naar­ma­te de­ze vor­der­de, werd het be­ter. Het team be­mach­tig­de de twee­de plaats in de al­ge­me­ne ron­de.

In de eer­ste ron­de wist All Stars van For­ca 16 te win­nen met 4-2. In de twee­de ron­de was All Stars met 4-1 te sterk en in de der­de ron­de wist For­ca 16 een ge­lijk­spel af te dwin­gen te­gen All Stars, het werd 5-5.

For­ca 16 heeft dus dit sei­zoen niet ge­won­nen van All Stars en zal er al­les moe­ten doen in de­ze se­rie om de fi­na­le te be­rei­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.